Case study:Lunterse Beek

From RESTORE
Jump to: navigation, search
0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 52° 4' 4", 5° 31' 28"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status Complete
Project web site http://www.sprengenbeken.nl/tag/lunterse-beek/
Themes Environmental flows and water resources, Habitat and biodiversity, Hydromorphology, Land use management - agriculture, Monitoring, Water quality
Country Netherlands
Main contact forename Maarten
Main contact surname Veldhuis
Main contact user ID
Contact organisation Waterschap Vallei en Veluwe
Contact organisation web site http://www.vallei-veluwe.nl/
Partner organisations STOWA
Parent multi-site project

Building with Nature

This is a parent project
encompassing the following
projects
No
De oude Lunterse beek

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


Het traject dat nu is aangepakt betreft een deel van de Lunterse beek, westelijk van Renswoude, net zuidelijk van de N224 tot aan de Liniedijk van de Grebbelinie.

Omdat de Lunterse beek een bak vol water is, met weinig stroming en dynamiek, heeft het waterschap een nevengeul gemaakt, die landschappelijk in het gebied moest worden ingericht en de beek een beter ecologisch milieu moet geven. Deze nevengeul dient tevens als overloop bij grote waterafvoeren. Omdat in de doorsnijding van de liniedijk een stuw zit in de beek, is de nevengeul via een duiker door de liniedijk gevoerd, waarna deze meanderend aansluit op de Lunterse beek na de stuw. 

De nevengeul loopt door een klein bosgebied van Klein Wolfswinkel, waar vlak langs een dassenburcht moest worden gegraven, op een van de foto’s is de kraamkamer te zien. Verder zijn er verblijfplaatsen van de vos, de havik en de buizerd en is er een reigerskolonie.

De ecologie zal verder worden gevolgd, zowel bij de oevers, waar men stobben heeft toegepast als oeverafscheiding, in de beek en ook ten aanzien van de beplanting welke langs de beek is geplaatst op een aantal plaatsen. De inrichting heeft zodanig plaats gevonden dat er weinig tot geen onderhoud aan zal plaats hoeven te vinden.

Het herstel van de Lunterse Beek is er op gericht dat het water in de beek beter gaat stromen en dat er meer variatie in plantengroei en diersoorten komt. Vissen zoals de riviergrondel en de winde kunnen binnenkort stroomopwaarts zwemmen omdat de stuw bij de Groeperkade voor vissen passeerbaar wordt gemaakt. Bron; https://www.sprengenbeken.nl/tag/lunterse-beek/

Monitoring surveys and results

This case study hasn’t got any Monitoring survey and results, you can add some by editing the project overview.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name Lunterse Beek
WFD water body codes
WFD (national) typology R5
WFD water body name
Pre-project morphology Strongly changing
Reference morphology
Desired post project morphology
Heavily modified water body Yes
National/international site designation
Local/regional site designations
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Mineral ground
Dominant substrate Sand
River corridor land use Agriculteral land, forest
Average bankfull channel width category 5 - 10 m
Average bankfull channel width (m) 6
6 m
0.006 km
600 cm
Average bankfull channel depth category 0.5 - 2 m
Average bankfull channel depth (m) 0.6
0.6 m
6.0e-4 km
60 cm
Mean discharge category 0.1 - 1.0 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.16
0.16 m³/s
160 l/s
Average channel gradient category Less than 0.001
Average channel gradient 0.0007
Average unit stream power (W/m2) 0.183064
0.183 W/m²


Project background

Reach length directly affected (m) 4000
4,000 m
4 km
400,000 cm
Project started 2011
Works started 2014/01/01
Works completed 2015/01/01
Project completed
Total cost category
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance
MonitoringReasons for river restoration

Mitigation of a pressure
Hydromorphology
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project Maaibeheer


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Dead wood deposit, Sand deposit
Floodplain / River corridor
Planform / Channel pattern
Other
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement)
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Flow velocities No No No No No
Width & depth variation No No No No No
Channel pattern/planform No No No No No

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Macrophytes No No No No No
Fish No No No No No

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Oxygen balance No No No No No
PH No No No No No
Temperature No No No No No
Transparency No No No No No
Salinity No No No No No

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information