Case study:Hierdense Beek

From RESTORE
Revision as of 13:52, 10 December 2019 by Ehendrikx (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 52° 19' 22", 5° 42' 17"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status In progress
Project web site http://www.sprengenbeken.nl/hierdense-beken/#Leuvenumse%20Beek
Themes Habitat and biodiversity, Hydromorphology, Land use management - agriculture, Land use management - forestry, Monitoring
Country Netherlands
Main contact forename Christian
Main contact surname Huising
Main contact user ID
Contact organisation Waterschap Vallei en Veluwe
Contact organisation web site http://www.vallei-veluwe.nl/
Partner organisations STOWA
Parent multi-site project

Building with Nature

This is a parent project
encompassing the following
projects
No
Leuvenumse beek – dood hout brengt beek tot leven

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


Het bovenloopse deel van de Hierdensebeek heet de Leuvenumse beek, waar de bouwen met natuur werkzaamheden zijn uitgevoerd. De totale lengte van de hoofdloop (bovenloop + benedenloop) van de Hierdense beek is ongeveer 17 km. Sinds 1993 zijn hier werkzaamheden uitgevoerd om de ruimtelijke ordening, water kwaliteit en ecologie te verbeteren door het aantakken van de oude meander. In 1996/1997 is er een grote onderhoudsbeurt geweest aan de beek. De eerste Bouwen met Natuur werkzaamheden met dood hout zijn begonnen in 2011 en duurden tot 2013. Het gebruikte hout is afkomstig uit het bos direct rond de beek en is ingebracht als vlechtwerken om het water zo goed mogelijk erlangs te laten stromen. Behalve het gebruik van dood hout, is in 2014 het "Synergy-project" begonnen waar verschillende BmN maatregelen gecombineerd worden, zoals beschaduwen, maaibeheer en zandsuppletie. De universiteit van Amsterdam heeft onderzoek uitgevoerd om de invloed van het ingebrachte hout op de flora en fauna te onderzoeken. Dit experiment wordt uitgevoerd in het kader van het innovatieprogramma 'Beekdalbreed hermeanderen' van de Europese Kaderrichtlijn Water. Binnen deze richtlijn werken water- en natuurbeheerders samen om beekherstelmaatregelen zo efficiënt mogelijk te maken. Andere projectpartners betrokken projectpartners zijn Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Wageningen Universiteit, onderzoeks instituut Alterra en de Universiteit Utrecht. Het programma is aanvankelijk geïnitieerd door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidieert 70% van dit project. Bron; https://www.sprengenbeken.nl/hierdense-beken/#Leuvenumse%20Beek

Monitoring surveys and results

This case study hasn’t got any Monitoring survey and results, you can add some by editing the project overview.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


De beek bij Staverden
De monding van de Hierdense Beek ter plaatse van het randmeer
Hierdense Beek vanaf de brug bij de monding
Succesvol natuurherstel Leuvenumse beek
ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name Leuvenumse bos
WFD water body codes
WFD (national) typology R5
WFD water body name
Pre-project morphology Single channel, slightly meandering
Reference morphology
Desired post project morphology
Heavily modified water body Yes
National/international site designation
Local/regional site designations
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Naturally draining
Dominant substrate Sand
River corridor land use Woodland
Average bankfull channel width category 5 - 10 m
Average bankfull channel width (m) 9
9 m
0.009 km
900 cm
Average bankfull channel depth category 0.5 - 2 m
Average bankfull channel depth (m) 1.8
1.8 m
0.0018 km
180 cm
Mean discharge category Less than 0.1 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.08
0.08 m³/s
80 l/s
Average channel gradient category Less than 0.001
Average channel gradient 0.001
Average unit stream power (W/m2) 0.087173333333333
0.0872 W/m²


Project background

Reach length directly affected (m)
Project started 2013
Works started 2014/10/01
Works completed 2020/05/01
Project completed
Total cost category 100 - 500 k€
Total cost (k€) 308
308 k€
308,000 €
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision 100 - 500 k€ 196
196 k€
196,000 €
Post-project management and maintenance 1 - 10 k€ 1500 euro/year
"euro/year" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Monitoring 100 - 500 k€ 104
104 k€
104,000 €Reasons for river restoration

Mitigation of a pressure
Hydromorphology Continuity for organisms, water quality
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Sand deposit, dead wood deposit
Floodplain / River corridor
Planform / Channel pattern
Other Shading
Non-structural measures
Management interventions Mowing management
Social measures (incl. engagement)
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Flow velocities Yes Yes No No No
Quantity & dynamics of flow Yes Yes No No No
Width & depth variation Yes Yes No No No

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Fish Yes Yes No No No
Macrophytes Yes Yes No No No

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Acid neutralising capacity Yes Yes No No No
PH Yes Yes No No No
Temperature Yes Yes No No No
Transparency Yes Yes No No No
Oxygen balance Yes Yes No No No

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information