Case study:Herinrichting beekdal Tongelreep

From RESTORE
Revision as of 09:38, 7 September 2019 by MaritJob (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
This case study is pending approval by a RiverWiki administrator.
Approve case study

 

0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 51° 23' 52", 5° 28' 51"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status Complete
Project web site http://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b9cf56c10d7f4d1db891cecec33d1d96
Themes Environmental flows and water resources, Fisheries, Habitat and biodiversity, Hydromorphology
Country Netherlands
Main contact forename Ineke
Main contact surname Barten
Main contact user ID
Contact organisation STOWA
Contact organisation web site http://www.stowa.nl/contact
Partner organisations
Parent multi-site project
This is a parent project
encompassing the following
projects
No
This case study hasn’t got a picture, you can add one by editing the project overview.

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


De Tongelreep komt vanuit België bij de Achelse Kluis Nederland binnen, waar de beek vervolgens bij Eindhoven de Dommel instroomt. De Tongelreep maakt deel uit van stroomgebied De Dommel. Vanaf de jaren '90 van de vorige eeuw zijn er beekherstel maatregelen genomen om de beek meer te laten meanderen nadat deze in de vorige eeuw was rechtgetrokken voor een snellere water afvoer. Hierdoor dreigen stukken bos, natte heide en vennen te verdrogen. Verdere werkzaamheden betreffen Bouwen met Natuur (BmN) maatregelen. De Tongelreep is de enige beek in Nederland waar naast het aanbrengen van dood hout ook grind bedden zijn aangelegd als BmN maatregel ter hoogte van Aalst. Dit is gedaan om de flora en fauna in en rond de beek te verrijken.

Monitoring surveys and results

Edit project overview to modify the Monitoring survey and results.


De diepte van het water, stroomsnelheid en de substraat bedekking zijn in 2016/2017 in totaal vier keer gemeten. Daarnaast is ook de positie van de grindbedden twee keer per jaar gemeten in 2015, 2016 en 2017. Deze metingen hebben laten zien dat er beperkte sedimentatie optrad en de sedimentatie aan het einde van 2017 voor 80% bestond uit grind. Het oppervlakte had een gemiddelde verplaatsing van 1.0 +/- 0.3 m, wat aangeeft dat de grindgebieden over een periode van 5 jaar op hun plek in de beek zijn blijven liggen. Na het aanbrengen van deze grindbedden was het totale soortenrijkdom en soorten kenmerkend voor een KRW-type R5 significant hoger.

Bron: http://edepot.wur.nl/468347

Lessons learnt

Edit project overview to modify the lessons learnt.


Deze metingen pleiten voor het stimuleren van het ontstaan van grindbedden, waarbij het actief inbrengen van grind een technologische oplossing is. Het is alleen wenselijk als er al van nature grind aanwezig is in de beek en heeft een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van Bouwen met Natuur vaker de voorkeur.

Andere mogelijkheden om de stromingsvariatie te bevorderen is het gebruik van stroombaanmaaien of het inbrengen van dood hout. Wanneer er sprake is van een ruimtegebrek voor deze natuurlijke maatregelen (zoals bij de Tongelreep), kan worden gekozen voor het inbrengen van grind. Daarbij is beschaduwing van het grindbedtraject belangrijk.


Image gallery


Tongelreepdoorakkerland.jpg
ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name Valkenswaard
WFD water body codes NL27_T_1_2
WFD (national) typology R5
WFD water body name
Pre-project morphology Natuurlijk
Reference morphology R5
Desired post project morphology
Heavily modified water body No
National/international site designation Netherlands - Natuurbeschermingswet
Local/regional site designations
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Langzaamstromende middenloop + benedenloop op zand
Dominant substrate Zand
River corridor land use Natuur
Average bankfull channel width category
Average bankfull channel width (m)
Average bankfull channel depth category 0.5 - 2 m
Average bankfull channel depth (m) 0.75
0.75 m
7.5e-4 km
75 cm
Mean discharge category 0.1 - 1.0 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.07- 0.28
"-0.28" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Average channel gradient category Less than 0.001
Average channel gradient 0.0066
Average unit stream power (W/m2)


Project background

Reach length directly affected (m) 1700
1,700 m
1.7 km
170,000 cm
Project started 2007/01/01
Works started 2007/01/01
Works completed 2014/01/01
Project completed
Total cost category
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance 1 - 10 k€ Waterschap De Dommel
Monitoring Waterschap De DommelReasons for river restoration

Mitigation of a pressure
Hydromorphology
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications
Floodplain / River corridor
Planform / Channel pattern
Other
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement)
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information