Case study:Herinrichting Beekloop

From RESTORE
Jump to: navigation, search
0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 51° 18' 53", 5° 23' 37"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status Complete
Project web site
Themes Environmental flows and water resources, Fisheries, Hydromorphology, Land use management - agriculture
Country Netherlands
Main contact forename Ineke
Main contact surname Barten
Main contact user ID User:MaritJob
Contact organisation STOWA
Contact organisation web site http://www.stowa.nl/contact
Partner organisations Waterschap De Dommel
Parent multi-site project
This is a parent project
encompassing the following
projects
No

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


De Beekloop is voor het grootste deel gegraven door de mens en ontspringt in de bossen tussen Aalst en Hezen en uitkomt in de Kleine Dommel ter hoogte van natuurgebied Hulsterbroek. De waterloop ligt bij de overgang van het Kempisch plateau in België tot een lager gelegen gebied in Noord-Brabant, wat resulteert in een relatief groot bodemverhang. De beekloop is betrokken geweest bij vele beekherstel projecten tussen 2010 en 2015, waarbij sommige projecten geclassificeerd kunnen worden als traditioneel beekherstel (TB) en sommige projecten met de focus op Bouwen met Natuur (BmN). Voor trajecten (152 t/m 159) zijn zowel BmN werkzaamheden uitgevoerd als traditioneel beekherstel (Factsheet NL27_BO_3_2). De belangrijkste BmN maatregel die hier is toegepast is het toevoegen van dood hout. Dit is gedaan over een totale lengte van 750 meter ter hoogte van stuw 't Schut. Daarnaast zijn er ook 6 vispassages aangelegd en is er beschaduwing toegepast.

Monitoring surveys and results

This case study hasn’t got any Monitoring survey and results, you can add some by editing the project overview.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


Situatie herinrichting Beekloop, bron: http://edepot.wur.nl/396172
ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name 't Schut
WFD water body codes NL27 BO 3 2
WFD (national) typology R4
WFD water body name
Pre-project morphology Sterk veranderd
Reference morphology R4
Desired post project morphology
Heavily modified water body Yes
National/international site designation Netherlands - Natuurbeschermingswet
Local/regional site designations Landbouw/Natuur
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Langzaamstromende bovenloop
Dominant substrate Zand
River corridor land use Landbouw/Natuur
Average bankfull channel width category 5 - 10 m
Average bankfull channel width (m)
Average bankfull channel depth category 0.5 - 2 m
Average bankfull channel depth (m) 0.1 - 1 m
"-1m" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Mean discharge category 0.1 - 1.0 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.3
0.3 m³/s
300 l/s
Average channel gradient category 0.001 - 0.01
Average channel gradient 0.00134
Average unit stream power (W/m2)


Project background

Reach length directly affected (m) 4.4
4.4 m
0.0044 km
440 cm
Project started 2010/01/01
Works started
Works completed
Project completed
Total cost category 10 - 50 k€
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources Provincie; Waterschap de Dommel

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance
Monitoring

Supplementary funding information

De totale kosten van het project bestaan uit een deel traditioneel beekherstel en een deel bouwen met natuur. Gecombineerd zijn de kosten respectievelijk ongeveer €14.000 + €28.000 = €42.000.Reasons for river restoration

Mitigation of a pressure KRW, Ecologie
Hydromorphology
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project Waterverdeling


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Dood hout, Vispassages
Floodplain / River corridor Beschaduwing
Planform / Channel pattern
Other
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement) Afspraken met belanghebbende waterverdeling
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Width & depth variation Yes Yes Yes Yes No Improvement
Flow velocities Yes Yes Yes Yes No Improvement

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Fish Yes Yes Yes Yes No Improvement
Macrophytes Yes Yes Yes Yes No Improvement

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Temperature Yes Yes Yes Yes No
Specific synthetic pollutants Yes Yes Yes Yes No Improvement
Salinity Yes Yes Yes Yes No
Transparency Yes Yes Yes Yes No Improvement
PH Yes Yes Yes Yes No
Oxygen balance Yes Yes Yes Yes No No change
Nutrient concentrations Yes Yes Yes Yes No Improvement

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information