Case study:Beekherstel Willinkbeek

From RESTORE
Jump to: navigation, search
0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 51° 59' 7", 6° 44' 40"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status Complete
Project web site
Themes Environmental flows and water resources, Habitat and biodiversity, Monitoring
Country Netherlands
Main contact forename John
Main contact surname Lenssen
Main contact user ID
Contact organisation Waterschap Rijn en Ijssel
Contact organisation web site http://www.wrij.nl/
Partner organisations STOWA
Parent multi-site project

-

This is a parent project
encompassing the following
projects
No
Willinkbeek

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


Stroomafwaarts van Döttekrö ontbreekt dynamiek in de Wilinkbeek omdat piekafvoer via Koppelleiding wordt afgevoerd. Veel trajecten hebben nog kunstmatig verhard talud en beekbodem als gevolg van puin en slakkenbestorting. Door deze puinbestorting weg te halen zal de beek een morfologisch afwisselende, kronkelende beek worden door bosstroken van tenminste 10 meter breed. Omdat erosie en sedimentatie vrij spel hebben, zulllen meanders, zandbanken en stroomkuilen zich vormen op telkens nieuwe plekken. De beek zal het grootste deel van het jaar afvoer hebben. Vanwege ligging in een vaak bosrijke omgeving hopen zich op rustige plekken in de beek bladeren, takken en boomstammen op. De beek is geheel optrekbaar voor vis.

Monitoring surveys and results

This case study hasn’t got any Monitoring survey and results, you can add some by editing the project overview.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchment

Catchment

River basin district Rijn
River basin Berkel

Subcatchment

River name -
Area category 10 - 100 km²
Area (km2) 99.24
99.24 km²
9,924 ha
Maximum altitude category Less than 100 m
Maximum altitude (m) 23
23 m
0.023 km
2,300 cm
Dominant geology Siliceous
Ecoregion Central Plains
Dominant land cover Grassland
Waterbody IDOther case studies in this subcatchment: Beekherstel Eefsebeek, Beekherstel Leerinkbeek, Beekherstel Ramsbeek


Site

Name Willinkbeek
WFD water body codes NL07_0021
WFD (national) typology R5
WFD water body name
Pre-project morphology
Reference morphology
Desired post project morphology
Heavily modified water body No
National/international site designation
Local/regional site designations
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology
Dominant substrate Keileem
River corridor land use Plantation forestry
Average bankfull channel width category 2 - 5 m
Average bankfull channel width (m) 4.5
4.5 m
0.0045 km
450 cm
Average bankfull channel depth category Less than 0.5 m
Average bankfull channel depth (m) 0.2
0.2 m
2.0e-4 km
20 cm
Mean discharge category 0.1 - 1.0 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.225
0.225 m³/s
225 l/s
Average channel gradient category 0.001 - 0.01
Average channel gradient 0.0011
Average unit stream power (W/m2) 0.539385
0.539 W/m²


Project background

Reach length directly affected (m)
Project started 2019
Works started
Works completed 2019/12/01
Project completed
Total cost category
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance
MonitoringReasons for river restoration

Mitigation of a pressure
Hydromorphology Width & depth variation
Biology
Physico-chemical Oxygen balance, PH, Temperature
Other reasons for the project


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Puinbestorting verwijderd
Floodplain / River corridor
Planform / Channel pattern
Other
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement)
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Width & depth variation Yes Yes No No No Improvement

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Oxygen balance Yes Yes No No No Improvement
PH Yes Yes No No No Improvement
Temperature Yes Yes No No No Improvement

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information