Case study:Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen

From RESTORE
Jump to: navigation, search
0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 51° 27' 29", 5° 10' 41"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status In progress
Project web site
Themes Environmental flows and water resources, Habitat and biodiversity, Hydromorphology
Country Netherlands
Main contact forename Ineke
Main contact surname Barten
Main contact user ID User:MaritJob
Contact organisation STOWA
Contact organisation web site http://www.stowa.nl/contact
Partner organisations
Parent multi-site project
This is a parent project
encompassing the following
projects
No
Project picture

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


Beekherstel werkzaamheden zijn begonnen om de ecologische waarden in het gebied te verbeteren zodat deze voldoen aan de KRW-standaarden en om de beek te verbinden met de ecologische hoofstructuur van de vallei. Alle doelen van het grootschalig beekherstel in dit gebied zijn: - Stroming - Dynamiek: winter-zomer afvoer - Begroeiing, variatie oevers, bodem - Opheffen barrières vissen - Verbeteren waterkwaliteit - Klimaat-robuust

Als onderdeel van dit grootschalig beekherstel is ook Bouwen met Natuur (BmN) toegepast. Een bijzonder voorbeeld hier van is het stroombaanmaaien om de watergang van de beek te verbeteren.

Monitoring surveys and results

This case study hasn’t got any Monitoring survey and results, you can add some by editing the project overview.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


Reusel Baarschot-Diessen
ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen
WFD water body codes R5
WFD (national) typology NL27_R_1_2
WFD water body name
Pre-project morphology Natuurlijk
Reference morphology R5
Desired post project morphology
Heavily modified water body Yes
National/international site designation Netherlands - Natuurbeschermingswet
Local/regional site designations Nationaal
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Langzaam stromende midden/benedenloop
Dominant substrate Zand
River corridor land use Agrarisch
Average bankfull channel width category 5 - 10 m
Average bankfull channel width (m) 8
8 m
0.008 km
800 cm
Average bankfull channel depth category 0.5 - 2 m
Average bankfull channel depth (m) 0.6
0.6 m
6.0e-4 km
60 cm
Mean discharge category
Mean annual discharge (m3/s)
Average channel gradient category 0.001 - 0.01
Average channel gradient 0.0011
Average unit stream power (W/m2)


Project background

Reach length directly affected (m)
Project started 2014/01/01
Works started
Works completed
Project completed
Total cost category
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance
MonitoringReasons for river restoration

Mitigation of a pressure
Hydromorphology
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project KRW, Waterberging, Ecologie


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Stroombaanmaaien
Floodplain / River corridor
Planform / Channel pattern
Other Traditioneel Beekherstel
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement) Versterken van het landschap, cultuurhistory en recreatie
Other Er worden gebiedsbijeenkomsten gehouden voor belanghebbende


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Width & depth variation Yes Yes Yes Yes No
Flow velocities Yes Yes Yes Yes No Improvement

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Fish Yes Yes Yes Yes No
Macrophytes Yes Yes Yes Yes No Improvement

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Nutrient concentrations Yes Yes Yes Yes No Improvement
Oxygen balance Yes Yes Yes Yes No No change
PH Yes Yes Yes Yes No
Salinity Yes Yes Yes Yes No Improvement
Temperature Yes Yes Yes Yes No
Transparency Yes Yes Yes Yes No

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information