Case study:Beekherstel Keersop

From RESTORE
Revision as of 10:18, 7 September 2019 by MaritJob (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
This case study is pending approval by a RiverWiki administrator.
Approve case study

 

0.00
(0 votes)


To discuss or comment on this case study, please use the discussion page.


Location: 51° 23' 53", 5° 28' 51"
Edit location
Loading map...
Left click to look around in the map, and use the wheel of your mouse to zoom in and out.


Project overview

Edit project overview
Status In progress
Project web site http://https://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/valkenswaard/beekherstel-keersop.html
Themes Environmental flows and water resources, Hydromorphology
Country Netherlands
Main contact forename Ineke
Main contact surname Barten
Main contact user ID
Contact organisation
Contact organisation web site
Partner organisations
Parent multi-site project

Building with Nature

This is a parent project
encompassing the following
projects
No

Project summary

Edit project overview to modify the project summary.


De Keersop onstaat vanuit de Elzenloop en stroomt vervolgens langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhovenen, Dommelen en mondt vervolgens ter hoogte van Westerhoven uit in de Dommel. Het voornaamste doel van de geplande werkzaamheden is de rechtgetrokken beek weer natuurlijker te maken om te zorgen dat de stroomsnelheid toeneemt op bepaalde stukken. Het tweede doel is om de verdroogde natuur rond de Keersop en Beekloop te herstellen. Als laatste gaat het waterschap ook werken aan de integrale Gewenste Grond- en Oppervlak Regime (GGOR) in samenwerking met de landbouw door de waterhuishouding te verbeteren.

Monitoring surveys and results

Edit project overview to modify the Monitoring survey and results.


Over de gehele lengte van de Keersop zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd van traditioneel beekherstel tot Bouwen met Natuur (BmN). Bij de trajecten: 147, 148, 150, 151, 160, 161, 162, 163 (Factsheet NL27_BO_3_2) zijn BmN werkzaamheden uitgevoerd.

Lessons learnt

This case study hasn’t got any lessons learnt, you can add some by editing the project overview.


Image gallery


ShowHideAdditionalImage.png


Catchment and subcatchmentSite

Name Keersop
WFD water body codes NL27_BO_3_2
WFD (national) typology R4
WFD water body name
Pre-project morphology Sterk veranderd
Reference morphology R4
Desired post project morphology
Heavily modified water body Yes
National/international site designation
Local/regional site designations
Protected species present No
Invasive species present No
Species of interest
Dominant hydrology Permanent langzaamstromende bovenloop
Dominant substrate Zand
River corridor land use Landbouw/natuur
Average bankfull channel width category
Average bankfull channel width (m)
Average bankfull channel depth category
Average bankfull channel depth (m) 0.5
0.5 m
5.0e-4 km
50 cm
Mean discharge category 0.1 - 1.0 m³/s
Mean annual discharge (m3/s) 0.2-0.38
"-0.38" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Average channel gradient category
Average channel gradient 0.88
Average unit stream power (W/m2)


Project background

Reach length directly affected (m)
Project started 2015
Works started
Works completed
Project completed
Total cost category
Total cost (k€)
Benefit to cost ratio
Funding sources

Cost for project phases

Phase cost category cost exact (k€) Lead organisation Contact forename Contact surname
Investigation and design
Stakeholder engagement and communication
Works and works supervision
Post-project management and maintenance
MonitoringReasons for river restoration

Mitigation of a pressure KRW, Ecologie
Hydromorphology
Biology
Physico-chemical
Other reasons for the project


Measures

Structural measures
Bank/bed modifications Hout in de beek
Floodplain / River corridor Beschaduwing
Planform / Channel pattern
Other
Non-structural measures
Management interventions
Social measures (incl. engagement)
Other


Monitoring

Hydromorphological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Flow velocities Yes Yes Yes Yes No
Width & depth variation Yes Yes Yes Yes No
Quantity & dynamics of flow Yes Yes Yes Yes No

Biological quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
Fish Yes No No No No
Macrophytes Yes No No No No

Physico-chemical quality elements

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative
PH Yes Yes No No No
Oxygen balance No No No No No
Nutrient concentrations No No No No No
Temperature No No No No No
Transparency No No No No No

Any other monitoring, e.g. social, economic

Element When monitored Type of monitoring Control site used Result
Before measures After measures Qualitative Quantitative


Monitoring documentsAdditional documents and videos


Additional links and references

Link Description

Supplementary Information

Edit Supplementary Information